Undangan kepada Penulis

"Pihak syarikat mengalu-alukan mana-mana individu atau kumpulan samada penulis / penyusun / penterjemahan yang ingin menerbit atau mencetak hasil karya mereka bersama Darul Fikir, dengan mengisi borang dibawah untuk dihubungi. Sila lampirkan beberapa helaian manuskrip termasuk tajuk dan mukasurat isi kandungan, utuk penilaian awal."

Maksimum saiz muat naik dokumen adalah 15 Mb. Jenis fail yang dibenarkan .doc, docx & pdf.